TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

MAGDALENA JANOWSKA
 
 
 • Tłumaczenia pism sądowych

  wyroki i postanowienia sądowe, akty notarialne, umowy spółek, KRS i inne dokumenty rejestracyjne, dokumenty USC

  Otwarty kodeks i na nim młotek sądowy

  .
 • Tłumaczenia dokumentów samochodowych

  dowody rejestracyjne, karta pojazdu, umowy sprzedaży, faktury i inne powiązane dokumenty

  Tablice rejestracyjne i klucze samochodowe

  .
 • Tłumaczenia dokumentów szkolnych

  świadectwa szkolne, dyplomy ukończenia studiów, suplementy do dyplomów, itp.

  Dyplom ukończenia studiów

  .
 

Oferta

Oferujemy Państwo tłumaczenia poświadczone (opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego) oraz tłumaczenia niepoświadczone tzw. zwykłe (bez pieczęci tłumacza).

Tłumaczymy:

 • dokumenty samochodowe: dowód rejestracyjny, karta pojazdu, umowy sprzedaży, faktury;
 • dokumenty USC: odpis skrócony aktu urodzenia, odpis zupełny aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis zupełny aktu małżeństwa, akt zgonu etc.
 • zaświadczenia o zameldowaniu, zatrudnieniu, z OPS;
 • świadectwa szkolne, dyplomy, suplementy do dyplomów, świadectwa pracy etc.
 • akty notarialne;
 • umowy spółki, KRS i inne dokumenty rejestracyjne; wyroki i postanowienia sądowe;

i wiele innych.